Tak trochu jiná IT firma.

To chci! » Vědět co se mi děje ve firmě

Zvědavost - neřest, nebo nevyléčitelná nemoc?

Někteří jedinci jsou schopni nakráčet bez mrknutí oka do pekla jen proto, aby zjistili, jaká je tam teplota.

Ona je to vlastně lidská přirozenost. Díky zvědavosti jsme jako děti objevovali svět. Některým to zůstalo až do dospělosti. Zvědavost podněcuje i hlad po vědění, nicméně druhou stranou mince je touha po zakázaném ovoci.

Každý férový šéf by tak měl mít přehled o tom, kde jeho zaměstnanci brouzdají. Důvěra Vám jistě bude ke cti,
nicméně jak říká staré moudro - důvěřuj, ale prověřuj. My rozhodně nejsme zastánci represí a zákazů.
To, co Vám opravdový nadhled, je pouze dokonalý přehled o tom, co se ve firmě děje.

Dejte proto zaměstnancům svobodu! Vy získáte kredit, a pokud s pomocí naší a našich nástrojů nastavíte ve vnitrofiremní politice rovné podmínky, uvidíte, že Vás všichni budou brát jako správného parťáka, a ne jako prudérního diktátora.

A vy, při rozhodování o důležitých personálních, organizačních či procesních záležitostech,
budete mít patrony pro střelbu na správné cíle. Společně to zmákneme.